☆ Jobs by / Работа от Jobs.bestjobs.bg

Изпълнители

Публикувано на 11 08 2017

Ansambal.Kapantzi

Разград (🅿 Post.BestJobs.BG)


КАПАНСКИ АНСАМБЪЛ – гр. Разград

ОБЯВЯВА

enter image description hereКОНКУРС за нови изпълнители – певици, танцьори, музиканти и диригенти на хор и оркестър. Конкурсът ще се проведе на 12.09.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Общинския културен център – танцовата зала на Капански ансамбъл. Кандидатите трябва да притежават диплом за завършено висше или средно специално образование, отговарящо за съответната длъжност, както и завършени музикална и/или танцова паралелка и дарования. Документи се подават в отдел “Личен състав “ на Капанския ансамбъл от 01.09. 2017 до 11.09.2017 г.

За справки и информация: тел. 0896 78 68 67 и 0878 700 628

Кандидатствай