☆ Jobs by / Работа от Jobs.bestjobs.bg

BestJobs.BG - Най-добрата работа за всеки, намерете тук!

Сподели/Share

Специалисти продажби и обслужване

Публикувано на 05 03 2018

Human Capital Store

София (Support and Service Job Listings ☎ Обслужващи и поддръжка)


За наш клиент - търговска банка, която разполага с клонова мрежа и представителства в страната и чужбина търсим

Специалисти продажби и обслужване

Ежедневни задължения и отговорности:

Работи в съответствие със законовите нормативни документи и вътрешно банкови правила за работа Консултира настоящи и нови клиенти, относно пълната гама банкови услуги и продукти Продажби на банкови продукти и услуги на физически и юридически лица Отговаря за качественото обслужване на клиентите и навременно изпълненение на поставените задачи Извършва различни банкови операции /без каса/ Обработка на постъпилите искания Привлича нови клиенти

Изисквания:

Висока активност и способност за взимане на самостоятелни решения Добри комуникативни и презентационни умения Продажбени и административни умения Умения за работа в екип Компютърна грамотност Ведро и позитивно излъчване

Клиентът предлага:

Дългосрочна заетост Обучение в процес на работа. 5 дневна работна седмица с работно време от 08:30ч.до 17:30ч. Възможност за кариерно развитие при постигнати резултати.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014 

НАШИТЕ УСЛУГИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Applying through the site is off / Кандидатстването чрез сайта е изключено!